ประเทศไทยถือว่ามีความหลากหลายในการใช้เทคโนโลยีเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่

เทคโนโลยี 3G

เป็นสิ่งที่ผู้ให้บริการเครือข่ายแต่ละรายให้ความสนใจจับตามองเป็นอันดับต่อไป ด้วยความคาดหวังว่าจะสามารถเพิ่มศักยภาพในการสื่อสารข้อมูลที่รวดเร็วยิ่งขึ้น และสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ ด้วยการสร้างบริการแบบ Non-voice ประเภทใหม่ๆ ซึ่งอาจก้าวไปถึงขั้นของการเสนอแอปพลิเคชั่นแบบมัลติมีเดีย โดยผ่านทางเครื่องลูกข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์สื่อสารไร้สายในรูปแบบอื่นๆที่รองรับเทคโนโลยี 3G นั้นได้ เนื่องจากกระแสการตื่นตัวสนใจเทคโนโลยีโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 หรือ 3G เริ่มมีทีท่าว่าจะแผ่วลงด้วยเหตุผลหลายๆประการ

ที่สำคัญที่สุดน่าจะมาจากคำถามในใจของบรรดาผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั่วโลกว่า การลงทุนสร้างเครือข่าย 3G ด้วยเงินลงทุนจำนวนมหาศาลนั้น จะให้ผลตอบแทนในการลงทุนที่คุ้มค่าจริงหรือ ทั้งนี้เพราะการเปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G นั้น ผู้ให้บริการย่อมต้องมั่นใจว่ารายได้จากการสื่อสารข้อมูล ซึ่งถือเป็นบริการเป้าหมายหลักของโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G นั้นมีอยู่จริง และมีอยู่มากพอที่จะผลักดันให้เกิดรายได้มหาศาล ชดเชยกับเงินลงทุนก้อนใหญ่ที่ลงไปกับอุปกรณ์เครือข่าย และการประมูลเพื่อขอใช้สิทธิ์คลื่นความถี่วิทยุในแต่ละประเทศ

ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่มีรูปแบบการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

เริ่มจากระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ชนิดอนาล็อคมาสู่ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ชนิดดิจิตอล ซึ่งในปัจจุบันผู้ให้บริการในประเทศไทยมีการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งสองระบบ โดยจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอลนั้นมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่สัดส่วนผู้ใช้ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ชนิดอนาล็อคมีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง สำหรับภาพรวมของตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศนับถึงปัจจุบัน ซึ่งประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีความหลากหลายในแง่ของเทคโนโลยีเครือข่ายให้ผู้บริโภคได้เลือกใช้งานกันอย่างกว้างขวาง

อัตราการเติบโตของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย เติบโตอย่างรวดเร็วเป็นเท่าตัวจากการมีระบบบัตรเติมเงินหรือ Pre-Paid ซึ่งจ่ายค่าบริการก่อนใช้บริการ โดยเฉพาะในปัจจุบันการแข่งขันของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่มุ่งไปที่ราคาค่าบริการสนทนาราคาถูกและเครือข่ายมีคุณภาพ ประกอบกับการใช้กลยุทธ์การตลาดแบบมวลชนหรือการแจกจ่ายเลขหมายฟรีหรือให้มีการจำหน่ายเลขหมายในราคาที่ถูกเหมือนในประเทศใหญ่ที่เริ่มมีการอิ่มตัวของตลาด แต่การปรับลดค่าบริการลงนั้นถือว่ามีส่วนสำคัญที่สุดต่ออัตราการขยายตัวของจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเมืองไทยค่อนข้างมาก แต่ในทางกลับกันรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายของผู้ให้บริการก็ลดลงเช่นกัน

ความนิยมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต

จากคุณสมบัติอันโดดเด่นของสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตในเรื่องของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และสามารถลงโปรแกรมประยุกต์ต่างๆได้จึงทำให้เกิดความยืดหยุ่นสูงในการพัฒนาบริการใหม่ๆเพื่อตอบสนองรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันได้ดี ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือแม้แต่การฟังเพลงหรือเล่นเกม เป็นต้น ซึ่งสมรรถนะที่โดดเด่นดังกล่าวมีส่วนผลักดันให้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเป็นที่นิยมในหมู่ผู้บริโภค ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของผู้บริโภคด้านอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีส่วนสำคัญยิ่งในการหนุนให้เกิดการใช้งานบริการเสริมทางด้านข้อมูลมากยิ่งขึ้น

เลือกการทำธุรกิจในรูปแบบออนไลน์บนอินเตอร์เน็ตเป็นตัวช่วย

ธุรกิจออนไลน์อีกหนึ่งตัวช่วยในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

อีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยทำให้การทำธุรกิจของเรานั้นประสบความสำเร็จได้มากยิ่งขึ้น กับการเลือกที่จะทำธุรกิจออนไลน์ผานทางอินเตอร์เน็ตที่กำลังเป็นที่นิยมกันอยู่ในเวลานี้ เนื่องจากผุ้ใช้งานสามารถที่จะทืการโปรโมทเว็บไซต์ของเราให้เป็นที่รู้จักได้ง่ายๆ รวมถึงยังมีต้นทุนในการลงทุนที่ต่ำกว่าการทำธุรกิจในรูปแบบอื่นๆเป็นอย่างมาก เพราะไม่จำเป็นต้องไปเช่าพื้นที่หน้าร้านก็สามารถที่จะจำหน่ายสินค้าและบรกิารต่างๆได้นั่นเอง เพราะในปัจจับนี้นั้นการขายของออนไลน์นั้นสามารถที่จะอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ซื้อได้เป็นอย่างมาก จึงทำให้ในเวลานี้นั้นการขายของออนไลน์นั้นเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการทำธุรกิจที่เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของผู้ที่ต้องการเริม่ตนธ รกิจในเวลานี้กันเลยทีเดียว หรือจะขยับขยายในการทำธทุรกิจของเรามาบนโลกออนไลน์ก็สามารถที่จะช่วยเพิ่มช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าและบริการของผู้ซื้อได้อีกทางหนึ่ง

การทำธุรกิจออนไลน์นั้นเราควรที่จะเริ่มต้นวางแผนอย่างไร

สำหรับการทำธุรกิจออนไลน์นัน้นผู้ที่ต้องการเริ่มต้นนั้นควรที่จะมีการวางแผนให้ดีเสียก่อน เพราะจะสามารถช่วยทำให้ปรับหยัดทั้งเงินและเวลาในการลงทุนในรูปแบบนี้ได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียว โดยเริ่มจากการเลือกที่จะสร้างเว็บไซต์สำหรับขายสินค้าและบริการขึ้นมาก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งสามารถที่จะเลือกใช้งานได้ทั้งเว็บไซต์สำเร็จรูปหรือจะใช้งานเว็บไซต์เขียนก็ได้เช่นกัน จากนั้นทำการออกแบบโครงสร้างในส่วนต่างๆของหน้าเว็บไซต์ว่าจะต้องการใช้ระบบอะไรบ้าง และควรที่จะมีการปผรับแต่ในส่วนของการทำ SEO ที่มีประสิทธิภาพ เพราะสามารถทำให้เว็บไซต์ของเราติดอันดับในผลการต้นหาผ่านทาง Search Engine ได้ง่ายและรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยทำให้มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่มากยิ่งขึ้น และยังทำให้เว็บไซต์ของเรานั้นมีโอกาสที่จะขายสินค้าและบริการภายในเว้บไซต์ของเราได้กื่อนเว็บไซต์อื่นๆที่ไม่มีการปรับแต่งให้รองรับต่อการทำ SEO อีกด้วยเช่นกัน หลังจากที่มีการปรับแต่งเรียบร้อยแล้วก็ลงข้อมูลสินค้าและบริการต่างๆภายในเว็บไซต์ให้เรียบร้อย แล้วก็เริ่มต้นเปิดใช้งานเว็บไซต์ของเราได้ทันทีกับการทำธุรกิจออนไลน์ที่สามารถสร้างร้ายไดให้กับผู้ทำธุรกิจในเวลานี้ได้อีกหนึ่งช่องทางที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้เช่นกัน